با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده *

 ویروس موزائیک وردمانی هلو(Peach rosette mosaic virus )

این ویروس اولین بار در سال1917 در میشیگان مشاهده شد و در سال 1933 به عنوان بیماری ویروسی توصیف شد. که در تاک هم بیماری ایجاد میکند.

نشانه های بیماری:

برگ در درختان هلوی بیمار با تاخیر باز میشوند بعد از باز شدن هم حالت پیسه ای کلروتیک دارند. درخت عفونی شده رنگ سبز تیره دارد دچار کم رشدی میشود و محصول آن نیز کاهش می یابد.

ویروس موزائیک وردمانی هلو چند وجهی است و دو RNA تک رشته ای دارد از گروه نپوویروس است و با نماتدهای Xiphinema americanum و Longidorus diadecturus منتقل میشود.حذف درختان بیمار و ضدعفونی خاک با نماتدکشهای تدخینی برای کنترل بیماری توصیه میشود.

Peach rosette mosaic virus

 

 منبع: بیماریهای ویروسی درختان میوه هسته دار- ترجمه دکتر سید محمد اشکان

+ نوشته شده توسط محسن عسکرزاده در پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 12:48 |


Powered By
BLOGFA.COM